THÀNH VIÊN MOKRs MASTER

Thành viên có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm áp dụng OKRs trong thực tiễn, có nhu cầu tham gia nhóm với mong muốn chia sẻ tình yêu với OKRs, truyền đi cảm hứng về OKRs cho các cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam để cùng nhau hạnh phúc hơn.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN MOKRs

Đăng ký gia nhập MOKRs

Làm bài Test kiến thức OKRs

Phỏng vấn

QUYỀN LỢI KHI TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN MOKRs

  • Đăng tải những bài viết, tự do ngôn luận, bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân liên quan đến OKRs và các công cụ quản trị khác trên Cộng đồng Việt Nam OKRs (VNOK)
  • Được ưu tiên tham dự các sự kiện của Cộng đồng Việt Nam OKRs (VNOK)
  • Tham gia các hoạt động được tổ chức trong nội bộ Nhóm MOKRs

THÀNH VIÊN HIỆN TẠI

Danh sách thành viên chủ chốt của Nhóm MOKRs – Những người đầu tiên sáng lập, tham gia xây dựng nhóm

Ông Mai Xuân Đạt

Chủ tịch

Ông Nguyên Bảo

Trưởng nhóm miền Bắc

Ông Lưu Minh Hiển

Trưởng nhóm miền Nam

Ông Alan Phạm (Thảo)

Trưởng nhóm miền Trung

Bà Nguyễn Thùy Dương

Tổng thư ký

Ông Đoàn Thanh

Thành viên

Ông Nguyễn Mạnh Toàn

Thành viên

Ông Nguyễn Thế Hùng

Thành viên

BẠN MUỐN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA MOKRs?

Thành viên có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm áp dụng OKRs trong thực tiễn, có nhu cầu tham gia nhóm với mong muốn chia sẻ tình yêu với OKRs, truyền đi cảm hứng về OKRs cho các cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam để cùng nhau hạnh phúc hơn.